Kurumsal Politikamız

KURUMSAL POLİTİKAMIZ

Sade Ofset Matbaacılık Amb. Mlz. Büro Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, müşteri odaklı, yenilikçi ürün ve hizmet yapımız ile sektörde fark yaratan referans bir kurum olmayı, uygulanabilir uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda,

 • Dayanışma içinde, güler yüzlü, pozitif, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmeyi,
 • Tüm proseslerde kaliteli üretim ve hizmet sunumunu,
 • Müşteri memnuniyetini kalite sisteminin merkezine alarak tüm kalite faaliyetlerini müşteri odaklı yürütmeyi,
 • Tedarikçilerle etkin işbirliği ile kalite bilincini yaymayı,
 • İnsana yatırım ilkesinde, meslekte yeni kuşakların yetiştirilmesini ve takım çalışmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek, sürekli eğitimini ve memnuniyetini sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, atık üretimini azaltmayı, kirliliği önlemeyi ve çevreyi korumayı,
 • Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir kurum olmayı,
 • Tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı,
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek eğitimlerimizde sürdürebilirlik sağlamayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

‘Basım, ambalaj, etiket üretimi ve satış faaliyetleri’ yönetim sistemi kapsamımızı oluşturmaktadır. Faaliyetlerimiz kaynaklı emisyon ve gürültü çevresel etkisi bulunmamaktadır, proses kaynaklı atık suyumuz mevcut olup sanayi sitesi atık arıtma tesisine deşarj edilmektedir.

ÜRÜN YAŞAM SONU DEĞERLENDİRMESİ

Değerli müşteri ve tüketicilerimiz,

Ürünlerimiz tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmektedir. Ürünlerimiz yerel yönetmeliklerde ve/veya ambalaj üzerinde belirtilen bertaraf yöntemlerine göre sınıflandırılmalı ve elden çıkarılmalıdır.

Ürünlerin yaşam sonu işlevi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GENEL MÜDÜRMurat Demir