Çevre Yönetim Sistemi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmemizde gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmayı kendimize vazife edinmiş bir kurum olarak çevreye olumsuz etkimizi minimuma indirmek öncelikli görevimizdir.

Bu amaçla kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemimizde tüm proseslerimizde ve faaliyetlerimizdeki çevresel boyutlar değerlendirilip her aşamadaki çevresel etkiler kontrol altında tutulmaktadır.

Tüm faaliyetlerde çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği önceliğimizdir. Çevre dostu malzemeler ve teknolojiler kullanılmakta atıklar kaynağında ayrı toplanıp usulüne uygun geri kazanımı veya bertarafı yapılmaktadır. Çevre bilincinin ve çevre farkındalığının hem çalışanlarda hem de paydaşlarımızda artırılması ve sürekli gelişimi için eğitimler düzenlenmektedir.