İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere tüm işletmemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kurulmuştur.

Operasyonlarımız genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde değişen ve gelişen iş sağlığı ve güvenliği öncelikleriyle birlikte ulusal ve yasal mevzuatları takip edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri periyodik olarak gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir.

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları önceliğimizdir. Oluşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri analiz edilip değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm üretim hatlarımızda CE normlarına uygun makine ve ekipmanlar kullanılmakta. Tüm makinelerimizde güvenlik ekipmanlarının çalışır olduğu periyodik bakımlarda düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Çalışanlarımıza işe girişte ve her yıl düzenli olarak muayeneleri yapılır.

Trafikte olan ve ekranlı araç (bilgisayar, forklift, v.b) kullanan çalışanlarımızın göz sağlığını korumak ve kişileri bilgilendirmek amacıyla her yıl yapılan göz muayenelerinin yanı sıra üretim ve mutfak çalışanlarımız için yılda bir portör muayenesi gerçekleştirilmekte, tüm çalışanlarımızın solunum fonksiyon (SFT) testleri, işitme testleri, kan tahlilleri ve akciğer filmleri çekilerek takipleri yapılmaktadır.

Ayrıca her yıl çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği için büyük katkısı olacağına inandığımız ergonomi- hijyen- koruyucu ekipman kullanımı, acil durum eğitimleri verilmekte ve acil durum tatbikatları yapılmaktadır. Acil durum ekipleri oluşturulup ekip üyelerimiz ilkyardım ve yangın eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almıştır.