Renk Yönetim Sistemi

RENK YÖNETİM SİSTEMİ

CMYK ProcessStandard Ofset (PSO), Fogra tarafından Alman Matbaa ve Medya Endüstrileri Federasyonu ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Baskı ürünlerinin oluşturulması için endüstriyel olarak yönlendirilmiş ve standartlaştırılmış bir prosedürün açıklamasıdır. PSO, uluslararası standartlaştırma serisi ISO 12647 ile uyumludur ve bu nedenle uluslararası geçerliliğe sahiptir.

PSO kullanılarak veri yaratmadan bitmiş baskı ürününe kadar eksiksiz bir baskı ürününün üretim kalitesi garanti edilebilir. PSO, üretim sürecinin denetlenebileceği, yönlendirilebileceği ve kanıtlanabileceği yeterli test cihazlarını ve kontrol yöntemlerini açıklar. Bu, spektral ve dansitometrik ayarlara sahip ölçüm cihazlarının yanı sıra uygun test elemanlarını (örneğin test şeritleri) içerir. Dahası, PSO, modern üretim materyalleri ile ilgili olarak, mantıklı ve uygulanabilir olanı temsil eden baskı üretimi için nominal değerler ve toleranslar belirler.

Amaç, üretim sürecinin mümkün olduğunca verimli olmasını ve aynı zamanda ara ve nihai sonuçların tahmin edilebilir bir renk kalitesi göstermesini sağlamaktır. Basım endüstrisinde çok nadiren veriler oluşturulduğu yere yazdırılır. Müşteriler genellikle işleri farklı baskı ve medya uzmanlarına verir. Matbaalar temel yeteneklerine odaklanmak için işbirliği yapıyor. Bu eğilim devam edecek ve sınırların ötesine de uzanacak. PSO ve ISO 12647, kullanıcıya fayda sağlamak için sürekli geliştirilmektedir.

Kalite ölçülebilir, doğrulanabilir ve tekrarlanabilir hale gelir!