Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

İş modeli ve süreçlerimize sürdürülebilirliği yerleştirmeyi hedefleyerek ve bu bağlamda paydaşlarımız ile oluşturduğumuz entegre yönetim sistemiyle verdiğimiz hizmetin sürekli ve standart olması için çalışmaktayız.
Sürekli ilerlemeyi sağlamak ve gelişimimizi paylaşabilmek için müşterilerimiz ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından da belirli aralıklarla denetlenmekteyiz.

Kurumsal sosyal sorumlulukta Gümüş Bilinirlik Seviyesi

Sade Ofset, uluslararası derecelendirme kuruluşu Ecovadis tarafından Çevre , iş güvenliği , iş etiği ve sürdürülebilirlik konularında değerlendirilen şirketimiz kurumsal sosyal sorumluluk için Silver Recognition Level” (Gümüş İtibar Seviyesi ) ile ödüllendirildi.
Ayrıca Sedex tarafından çalışan memnuniyeti, çevre, iş güvenliği, işyeri ortamı denetimlerimiz yapılarak, uluslararası standartlara uygunluğumuz belgelenmiştir.