Sürdürülebilirlik

Kalite Yönetim Sistemi

Sade Ofset Matbaacılık Şti. müşteri memnuniyetini kalite sisteminin merkezine alarak tüm kalite faaliyetlerini müşteri odaklı yürütmeyi taahhüt eder.

Renk Yönetim Sistemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Sürdürülebilirlik

İş modeli ve süreçlerimize sürdürülebilirliği yerleştirmeyi hedefleyerek ve bu bağlamda paydaşlarımız ile oluşturduğumuz entegre yönetim sistemiyle verdiğimiz hizmetin sürekli ve standart olması için çalışmaktayız. Sürekli ilerlemeyi sağlamak ve gelişimimizi paylaşabilmek için müşterilerimiz ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından da belirli aralıklarla denetlenmekteyiz.


Kurumsal sosyal sorumlulukta Gümüş Bilinirlik Seviyesi

Sade Ofset, uluslararası derecelendirme kuruluşu Ecovadis tarafından Çevre , iş güvenliği , iş etiği ve sürdürülebilirlik konularında değerlendirilen şirketimiz kurumsal sosyal sorumluluk için Silver Recognition Level” (Gümüş İtibar Seviyesi ) ile ödüllendirildi.Ayrıca Sedex tarafından çalışan memnuniyeti, çevre, iş güvenliği, işyeri ortamı denetimlerimiz yapılarak, uluslararası standartlara uygunluğumuz belgelenmiştir.


Quality Management System

Sade Ofset Ltd., by placing customer satisfaction in the center of the quality system, commits itself to run all quality activities in a customer-focused manner. To abide by the customers’ conditions; during their first request, on time, and each time is a primary aim for us. Apart from ensuring the effectiveness and continuity of the Quality Management System that we have installed for this purpose, we are working for its continuous improvement.

We are audited at specific intervals by our customers and independent audit firms, to achieve continuous progress and to share information on our growth.


Çevre Yönetim Sistemi

İşletmemizde gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmayı kendimize vazife edinmiş bir kurum olarak çevreye olumsuz etkimizi minimuma indirmek öncelikli görevimizdir. Bu amaçla kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemimizde tüm proseslerimizde ve faaliyetlerimizdeki çevresel boyutlar değerlendirilip her aşamadaki çevresel etkiler kontrol altında tutulmaktadır.

Tüm faaliyetlerde çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği önceliğimizdir. Çevre dostu malzemeler ve teknolojiler kullanılmakta atıklar kaynağında ayrı toplanıp usulüne uygun geri kazanımı veya bertarafı yapılmaktadır. Çevre bilincinin ve çevre farkındalığının hem çalışanlarda hem de paydaşlarımızda artırılması ve sürekli gelişimi için eğitimler düzenlenmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere tüm işletmemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kurulmuştur. Operasyonlarımız genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde değişen ve gelişen iş sağlığı ve güvenliği öncelikleriyle birlikte ulusal ve yasal mevzuatları takip edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri periyodik olarak gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir.

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları önceliğimizdir. Oluşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri analiz edilip değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Tüm üretim hatlarımızda CE normlarına uygun makine ve ekipmanlar kullanılmakta. Tüm makinelerimizde güvenlik ekipmanlarının çalışır olduğu periyodik bakımlarda düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Çalışanlarımıza işe girişte ve her yıl düzenli olarak muayeneleri yapılır.

Trafikte olan ve ekranlı araç (bilgisayar, forklift, v.b) kullanan çalışanlarımızın göz sağlığını korumak ve kişileri bilgilendirmek amacıyla her yıl yapılan göz muayenelerinin yanı sıra üretim ve mutfak çalışanlarımız için yılda bir portör muayenesi gerçekleştirilmekte, tüm çalışanlarımızın solunum fonksiyon (SFT) testleri, işitme testleri, kan tahlilleri ve akciğer filmleri çekilerek takipleri yapılmaktadır. Ayrıca her yıl çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği için büyük katkısı olacağına inandığımız ergonomi- hijyen- koruyucu ekipman kullanımı, acil durum eğitimleri verilmekte ve acil durum tatbikatları yapılmaktadır. Acil durum ekipleri oluşturulup ekip üyelerimiz ilkyardım ve yangın eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almıştır.


 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt Belgemiz olup, işletmemizde tüm proseslerde hijyen şartları sağlanmış olup üretimimizi hijyenik olarak sağlanmakta ve müşterimizle buluşturmaktayız. Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri İçin BRC/IOP Standardı belgelendirmesi çalışmalarımız devam etmektedir.

 
Renk Yönetim Sistemi

fogra cert

CMYK ProcessStandard Ofset (PSO), Fogra tarafından Alman Matbaa ve Medya Endüstrileri Federasyonu ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. Baskı ürünlerinin oluşturulması için endüstriyel olarak yönlendirilmiş ve standartlaştırılmış bir prosedürün açıklamasıdır. PSO, uluslararası standartlaştırma serisi ISO 12647 ile uyumludur ve bu nedenle uluslararası geçerliliğe sahiptir.

PSO kullanılarak veri yaratmadan bitmiş baskı ürününe kadar eksiksiz bir baskı ürününün üretim kalitesi garanti edilebilir. PSO, üretim sürecinin denetlenebileceği, yönlendirilebileceği ve kanıtlanabileceği yeterli test cihazlarını ve kontrol yöntemlerini açıklar. Bu, spektral ve dansitometrik ayarlara sahip ölçüm cihazlarının yanı sıra uygun test elemanlarını (örneğin test şeritleri) içerir. Dahası, PSO, modern üretim materyalleri ile ilgili olarak, mantıklı ve uygulanabilir olanı temsil eden baskı üretimi için nominal değerler ve toleranslar belirler.

Amaç, üretim sürecinin mümkün olduğunca verimli olmasını ve aynı zamanda ara ve nihai sonuçların tahmin edilebilir bir renk kalitesi göstermesini sağlamaktır. Basım endüstrisinde çok nadiren veriler oluşturulduğu yere yazdırılır. Müşteriler genellikle işleri farklı baskı ve medya uzmanlarına verir. Matbaalar temel yeteneklerine odaklanmak için işbirliği yapıyor. Bu eğilim devam edecek ve sınırların ötesine de uzanacak. PSO ve ISO 12647, kullanıcıya fayda sağlamak için sürekli geliştirilmektedir.

Kalite ölçülebilir, doğrulanabilir ve tekrarlanabilir hale gelir!

 
FSC ® Certificate


FSC ® Certificate

FSC® (Orman Yönetim Konseyi) dünya genelinde sorumlu orman yönetimini teşvik eden bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Titiz bir sertifikasyon sistemi sayesinde sorumlu ormancılıkla ilgilenen firmalara, kuruluşlara ve topluluklara uluslararası çerçevede kabul gören standart belirleme, marka teminatı ve akreditasyon hizmetleri sağlar. FSC® orman sertifikalandırma programı sayesinde dünya çapında sorumlu ormancılık uygulamalarının gelişimine katkıda bulunur. Dünya genelinde sürdürülebilir ormancılık anlayışını arttıran ve tüketicileri sorumlu tercihler yapmaları için teşvik eden girişimleri destekliyoruz.

FSC-Certificate-2020

 
Sertifikalar


ISO-9001-UKAS
ISO-9001-DAKKS
ISO-14001-UKAS
ISO-45001-UKAS
ISO-12647
SEDEX-RSA

Daha fazla bilgi almak için

bizi arayın +90 (212) 629 0339

veya email gönderin, sade@sadeofset.com.tr


Sade Printing House LLC
Booklet Label

Sade Ofset Matbaacılık & Etiket

Matbaacılar Sitesi,
2.Cadde No:177
34218 Bağcılar
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 6290339


COPYRIGHT © Sade Ofset Matbaacılık & Etiket