Sade Ofset Matbaacılık & Etiket

Hakkımızda

Sade Ofset Matbaacılık Ltd.Şti. Ofset, flekso ve letterpress baskı yapabilen makine parkuru ile geniş bir yelpazede firmalara hizmet veren Sade Ofset Matbaacılık Ltd.Şti. 1974 yılında Galip Demir (1939-2007) tarafından İstanbul Cağaloğlu’nda kurulmuştur.

1996 yılında şu anda hizmet verdiği Bağcılar Matbaacılar (Massit) Sitesindeki binasına taşınmıştır.

Neler Yapıyoruz?

Sade Ofset kuruluş yıllarını takip eden yıllarda promosyon ve reklam materyalleri basımı yapmıştır. Daha sonra pazardaki gelişmeler ile müşterilerine yenilikçi tercihler sunma doğrultusunda, etiket, broşür etiket, ambalaj malzemeleri ve P.O.P. materyalleri üretimine odaklanmıştır.

Yaptığı yatırımlarla baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası tüm üretim süreçlerini bir arada toplamıştır.


Değerlerimiz
 • İnsana ve doğaya saygı,
 • Güvenilirlik,
 • Müşteri odaklılık,
 • Yenilikçilik,
 • Sürekli gelişim,
 • Çalışanlarına eşit eğitim olanakları sunmak,
 • Sosyal sorumluluk bilincinde topluma katkı sağlamak.
Vizyon & Misyon

Vizyonumuz: Tüm paydaşları ile mükemmel ilişkileri olan, her konuda tercih edilen bir şirket olmak.

Misyonumuz: Müşteri odaklı, yenilikçi ürünler ve hizmetler sunan bir firma olarak yolumuza devam etmek ve katma değerli ambalaj üretimini, en iyi ‘kalite/maliyet’ oranıyla yapmak.

Kurumsal Politikamız

Sade Ofset Matbaacılık Amb. Mlz. Büro Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, müşteri odaklı, yenilikçi ürün ve hizmet yapımız ile sektörde fark yaratan referans bir kurum olmayı, uygulanabilir uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda:

 • Dayanışma içinde, güler yüzlü, pozitif, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmeyi;
 • Tüm proseslerde kaliteli üretim ve hizmet sunumunu;
 • Müşteri memnuniyetini kalite sisteminin merkezine alarak tüm kalite faaliyetlerini müşteri odaklı yürütmeyi;
 • Tedarikçilerle etkin işbirliği ile kalite bilincini yaymayı;
 • İnsana yatırım ilkesinde, meslekte yeni kuşakların yetiştirilmesini ve takım çalışmasını sağlamayı;
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek, sürekli eğitimini ve memnuniyetini sağlamayı;
 • Faaliyetlerimizde tehlikeleri ortadan kaldırmak, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi;
 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, atık üretimini azaltmayı, kirliliği önlemeyi ve çevreyi korumayı;
 • Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir kurum olmayı;
 • Yasal, diğer şartlar ve uygunluk yükümlülüklerine uymayı;
 • Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek eğitimlerimizde sürdürebilirlik sağlamayı;
 • Çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışma ve katılım için destek vermeyi;
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri, iş etiği ve sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ

‘Basım, ambalaj, etiket üretimi, satış ve depolama faaliyetleri’ yönetim sistemi kapsamımızı oluşturmaktadır. Faaliyetlerimiz kaynaklı emisyon ve gürültü çevresel etkisi bulunmamaktadır, proses kaynaklı atık suyumuz mevcut lisanslı firmaya tehlikeli atık olarak verilmektedir.

ÜRÜN YAŞAM SONU DEĞERLENDİRMESİ

Değerli müşteri ve tüketicilerimiz, Ürünlerimiz tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmektedir. Ürünlerimiz yerel yönetmeliklerde ve/veya ambalaj üzerinde belirtilen bertaraf yöntemlerine göre sınıflandırılmalı ve elden çıkarılmalıdır. Ürünlerin yaşam sonu işlevi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GENEL MÜDÜR, Murat Demir

Teknoloji

Baskı kalitemizi uluslararası ISO 12647 baskı standarlarında olması için sürekli teknolojiye yatırım yapıyor, bağımsız firmalardan danışmanlık hizmetleri alıyor ve tüm çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Gerçek renklerde baskı alan FOGRA onaylı prova baskı makinesi. Kalibre edilebilen baskı rengini gösteren özel monitorler.

Hammadde alım, sipariş kabul, üretim ve sevkiyat gibi tüm iş süreçlerini ERP (Enterprise resource planning) üzerinden kontrol ediyoruz. Kalite kontrol yazılımları detaylı ve sürekli baskı kalite takibi. 

CIP 3 ve In-line spectrofotometre ile baskı renk ayarı ve basılan ilk tabakadan son tabakaya kadar sürekli kontrol. Varak yaldız ve gofre baskısında Dünya’da en yeni teknoloji, vidalı klişe kalıpları ile hızlı ayar ve hassas baskı.

Baskı sonrasında kendi bünyemizdeki mücellit makineleri tek çatı altında üretim.

Kurucumuz

Galip Demir

1939 yılında Kırşehir, Kaman’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki eğitimine maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdi. Daha sonra Ankara İktisadi ve Siyasi İlimler Akademisi’nin Sanayi Bölümünü bitirdi. Akademide yapılan yurtdışı eğitim bursu imtihanının 2’ncisi oldu. Georgetown Üniversitesi’nde İngilizce öğrenimini gördü. Prof. Dr. Pierce ile Türkiye’de Antropoloji araştırmalarına katılarak “Life in a Turkish Village” adlı kitabın yayınlanmasına katkıda bulundu.

Özel sektördeki yöneticilik görevinden sonra Sade Ofset Matbaacılık’ı kurdu. 1984 yılında kurulan Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı (www.ahilik.net) kurucu üyesiyken, 1987 yılında bu vakfın Genel Başkanlığı’na getirildi. Bu tarihten itibaren Ahilik konusunda yazdığı makaleler kitap ve dergilerde yayınlandı. Orta öğrenim yıllarında bir yandan okuyup bir yandan matbaada çırak olarak çalışan Demir, mesleğe olan vefasını, 45 yıl sonra Matbaa Çıraklık Merkezi’nin kuruluşunda öncülük ederek gösterdi. 1994 yılında vakıf bünyesinde kurulan “Ahi Evran Teknik Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti” ile birlikte Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında bulundu. 1995 yılında Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun daveti üzerine ABD’de tertip edilen toplantılarda Ahilikle ilgili konferanslar verdi. Uzun yıllar Mas-Sit Matbaacılar Sitesi Başkanlığı görevini yürüten ve Etiket Sanayicileri Derneği kurucularından olan Galip Demir’in basım camiasının yazılı basın organı olan muhtelif süreli yayınlarda da çok sayıda makalesi ve derlemesi yayınlanmıştır. T.B.M.M’de Tüketici Koruma Kanunu hazırlık çalışmalarında, ilgili komisyona Ahilik – Tüketici ilişkileri konusunda sunduğu rapor kabul gördü. Tüketici Kanunu çerçevesinde kurulan “Tüketici Konseyi”nin vakıf adına asli üyesi seçildi. Tüketicinin Korunması ile ilgili çalışmalarından dolayı 1999 yılında ödüle layık görülerek T.C. Cumhurbaşkan’ından hizmet ödülü aldı.

Vakıf bünyesinde kurulan ASKMOD, Ahilik Sistemi Kalkınma Modeli “Düşünce Üretme” çalışmalarına öncülük ederek Kamu Denetçisi (Ombudsman) konusundaki araştırmalara katkıda bulundu. 1998 yılında Türk Kültürü ve Ahilik kitabı yayınlandı. 2000 yılında yayınlanan Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik adındaki kapsamlı eseri, ilk kez bu isimle anılan bir kitap olarak ilgi gördü ve kaynak eser olarak değerlendirildi. ABD Virginia Üniversitesinde ve Japonya’da ilgiyle karşılandı.

2002 yılında Ahilik ve Yükselen Değerler kitabı, 2003 yılında “Ombudsman Aranıyor”, “Ahilik ve Demokrasi” kitapları yayınlandı. Ahilik Hakkında Genel Bilgiler, “Ahilik Hakkında Temel Bilgiler” kitapları da yayına hazır hale getirdi. Ayrıca Ahilik Kültürü haftalarında sunduğu “Tüketici ve Ahilik”, II. Uluslar arası Ahilik sempozyumunda sunduğu “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahilerin Rolü”, İ.Ü. Tarih Araştırma Merkezi Esnaf ve Ekonomi seminerinde sunulan “Ahilik ve İktisadi Hayat” gibi tebliğler İ.Ü., Kültür Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından yayınlandı. T.B.M.M. ve Avrupa İnsan Hakları Konseyi’nin birlikte düzenlediği, “Hukuk Devleti’nde Ombudsman’ın Rolü” başlıklı seminerde sunduğu tebliğ daha sonra AB, Slovenia Ombudsmanı Jernej Rovsek tarafından hazırlanan kitapta, Ombudsmanlık tarihine kaynak olarak gösterildi. “Ombudsman Aranıyor” adlı eserden, Türkiye’de ve yurtdışında Hukuk Fakültelerinde doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında kaynak kitap olarak faydalanılmaktadır. Ankara, İstanbul ve diğer illerimizde bulunan Üniversitelerin çeşitli, Fakültelerinde ve Yurt dışında düzenlenen sempozyum, panel ve konferans gibi ilmi toplantılara katılarak Ahiliğin değişik yönlerini konu alan tebliğler sundu. Kırşehir Valiliği bilim ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı doğum yeri olan Kırşehir İli’nin Kaman İlçesi’nde kendi adına bir ilköğretim okulu yaptırmıştır. 2007 yılında TBMM’nin Üstün Hizmet Ödülü’ne aday gösterilen Galip Demir’e yine aynı sene Kırşehir Valiliği tarafından Ahilik Onur Ödülü verilmiştir.

Sayın Galip Demir yakalandığı amansız hastalığına rağmen toplumsal çalışmalarına hiç ara vermemiştir. Ancak 2004 yılında teşhisi konulan rahatsızlığı sonucu gördüğü tedavi ve ameliyatlar cevap vermemiş ve kendisi 11 Eylül 2007 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. 12 Eylül Tarihinde Zincirlikuyu’daki ebedi istirahatgahına defnedilmiştir.

 

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Firmamız, sektörün sivil toplum kuruluşlarından BASMEN (Basım Mensupları Derneği), BASEV (Basım Sanayi Eğitim Vakfı) ve ESD (Etiket Sanayicileri Derneği)’nin kurucu üyelerindendir. SADE OFSET Genel Müdürü Murat Demir, BASMEN yönetim kurulu başkanı ve BASEV yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak halen çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.

Galip Demir’in ahilik üzerine yapmış olduğu üstün hizmetlerden dolayı Kırşehir Valiliği tarafından yaptırılan “Galip Demir İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere ve Ahilik Vakfı işbirliği ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlanmaktadır.


Daha fazla bilgi almak için

bizi arayın +90 (212) 629 0339

veya email gönderin, sade@sadeofset.com.tr


Sade Printing House LLC
Booklet Label

Sade Ofset Matbaacılık & Etiket

Matbaacılar Sitesi,
2.Cadde No:177
34218 Bağcılar
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 6290339


COPYRIGHT © Sade Ofset Matbaacılık & Etiket